Meldeskjema for bivirkninger

Lenke: Meldeskjema for bivirkninger

Description:

Skjema for melding om bivirkning ved bruk av legemidler i human- og veterinærmedisin. Egne meldesider for pasienter og helsepersonell.

Tema: Bivirkningsrapportering

Emner: Bivirkninger

Dokumenttype: Skjemaer

Utgiver: Statens legemiddelverk

Språk: Norsk