Legemiddelbehandling i sykehjem, veileder for tilsyn

Lenke: Legemiddelbehandling i sykehjem, veileder for tilsyn

Tema: Legemiddelhåndtering, Eldre og legemidler, Legemidler

Emner: Sykehjem, Eldre

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Statens helsetilsyn

Språk: Norsk