NORM-atlas - antibiotikaresistens i Norge over tid

Lenke: NORM-atlas - antibiotikaresistens i Norge over tid

Description:

NORM-atlas gir tilgang til databasen NORM for utvalgte bakteriearter og antibiotika over tid og fordelt på regioner.

Tema: Oppslagsverk om legemidler, Legemidler, Infeksjon

Emner: Legemidler, Oppslagsverk

Dokumenttype: Databaser, Verktøy, Oppslagsverk

Utgiver: Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)

Språk: Norsk