Legemiddelgjennomgang - sjekkliste elektronisk

Intern lenke: Sjekkliste for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang

Sist faglig oppdatert: 15.11.2016

Tema: Legemiddelgjennomgang, Legemidler

Emner: Legemiddelgjennomgang, Legemidler, Bivirkninger, Eldre

Dokumenttype: Nasjonale faglige råd, Verktøy

Utgiver: Pasientsikkerhetskampanjen, Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet

Språk: Norsk