eHåndbok med legemiddelhåndteringsrutiner - OUS

Lenke: eHåndbok med legemiddelhåndteringsrutiner - OUS

Description:

Prosedyrene som gjelder legemidler, står under "Pasientrettet" i venstremargen.

Tema: Legemiddelhåndtering, Legemidler

Emner: Legemiddelhåndtering, Prosedyrer, Legemidler

Dokumenttype: Prosedyrer, Ressurser på nett

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk