iv-forlikelighetstabell OUS

Lenke: iv-forlikelighetstabell OUS

Original tittel: Forlikelighet i Y-sett

Tema: Administrasjon av legemidler, Legemiddelhåndtering, Legemidler

Emner: Legemiddelhåndtering, Prosedyrer, Intravenøs tilførsel, Legemidler

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk