Legemiddelhåndtering - veileder med anbefalinger for Helse Sør-Øst RHF

Lenke: Legemiddelhåndtering - veileder med anbefalinger for Helse Sør-Øst RHF

Description:

Veileder med anbefalinger av arbeidsgruppe
nedsatt av Regionalt Legemiddelforum i Helse Sør-Øst RHF.

Tema: Legemiddelhåndtering, Legemidler

Emner: Legemiddelhåndtering, Legemidler

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Helse Sør-Øst

Språk: Norsk