Legemiddelhåndtering - NBFs Veileder for legemiddelhåndtering

Lenke: Legemiddelhåndtering - NBFs Veileder for legemiddelhåndtering

Description:

Dette er en veileder for legemiddelhåndtering med fokus på risikofylte prosedyrer hos barn. Den bygger på prosjektet "Legemidler - hvordan sikre forsvarlig håndtering i barneavdelinger" fra 2001/2002. Den omhandler følgende:

  1. Injeksjoner og infusjoner til barn
  2. Bruk av filtre
  3. Medikamentregning
  4. Orale sprøyter til legemidler som ikke skal injiseres
  5. Merking av opptrukne sprøyter
  6. Administrasjon av legemidler til barn
  7. Barnepleiere og hjelpepleieres deltakelse i utdeling av legemidler til barn
  8. Foreldrenes deltakelse i medisinering av barn på sykehus
  9. Når barn spytter ut eller kaster opp medisin

Tema: Barn og unge, Legemiddelhåndtering, Barn, unge og legemidler, Legemidler

Emner: Barn og unge, Legemiddelhåndtering, Legemidler

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Norsk barnelegeforening

Språk: Norsk