Legemiddelhåndtering - NBFs Veileder for legemiddelhåndtering

Lenke: Legemiddelhåndtering - NBFs Veileder for legemiddelhåndtering

Description:

Dette er en veileder for legemiddelhåndtering med fokus på risikofylte prosedyrer hos barn. Den bygger på prosjektet "Legemidler - hvordan sikre forsvarlig håndtering i barneavdelinger" fra 2001/2002. Den omhandler følgende:

Tema: Barn og unge, Legemiddelhåndtering, Barn, unge og legemidler, Legemidler

Emner: Barn og unge, Legemiddelhåndtering, Legemidler

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Norsk barnelegeforening

Språk: Norsk