Legemiddelhåndtering og sikkerhet - anbefalinger og prosedyrer - Sykehusapotekene HF

Lenke: Legemiddelhåndtering og sikkerhet - anbefalinger og prosedyrer - Sykehusapotekene HF

Description:

Legemiddelhåndtering - Veileder med anbefalinger for helseforetak i Helse Sør-Øst RHF.

Tema: Legemiddelhåndtering, Arbeidsmiljø og legemidler, Legemidler

Emner: Legemiddelsikkerhet, Legemiddelhåndtering, Prosedyrer, Arbeidsforhold

Dokumenttype: Prosedyrer, Ressurser på nett

Utgiver: Sykehusapotekene HF

Språk: Norsk