Medisinromveilederen

Lenke: Medisinromveilederen

Original tittel: Anbefalinger ved planlegging av nytt medisinrom

Description:

Veileder om innredning av medisinrom i sykehus og sykehjem/helsehus for å ivareta legemidlenes kvalitet, pasientsikkerhet og HMS for de ansatte.

Tema: Legemiddelhåndtering, Arbeidsmiljø og legemidler, Legemidler

Emner: Legemiddelhåndtering, Legemidler, Arbeidsforhold

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Norske sykehusfarmasøyters forening

Språk: Norsk