Multidose - Nasjonale faglige råd

Lenke: Multidose - Nasjonale faglige råd

Sist faglig oppdatert: 18.09.2019

Tema: Administrasjon av legemidler, Legemiddelhåndtering, Legemidler i sykehjem og hjemmetjenester, Legemidler

Emner: Eldre

Dokumenttype: Nasjonale faglige råd

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk