Oppbevaring av legemidler i sprøyte - Farmatid

Lenke: Oppbevaring av legemidler i sprøyte - Farmatid

Description:

Oversikt over faktorer som ligger til grunn for vurdering av holdbarhet for legemidler opptrukket i sprøyte.

Tema: Administrasjon av legemidler, Legemiddelhåndtering, Legemidler

Emner: Legemiddelhåndtering, Intravenøs tilførsel, Legemidler

Dokumenttype: Artikler

Utgiver: Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Språk: Norsk