Tabletter og kapsler - deling, åpning og knusing ("knuselisten", OUS)

Lenke: Tabletter og kapsler - deling, åpning og knusing ("knuselisten", OUS)

Original tittel: delelisten, knuselisten, dele- og knuselisten

Description:

Legemiddelprosedyre med bakgrunnsstoff og informasjon om enkeltpreparater. Relevante søkeord: knuse- og delelisten, knuselisten, delelisten

Tema: Barn og legemiddelhåndtering, Administrasjon av legemidler, Legemiddelhåndtering, Legemidler i sykehjem og hjemmetjenester

Emner: Legemiddelhåndtering, Deling og knusing

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk