Tablettknusing i sykehjem og sikkerhetsrisiko - Sykepleien

Lenke: Tablettknusing i sykehjem og sikkerhetsrisiko - Sykepleien

Description:

"Tablettknusing i sykehjem - en sikkerhetsrisiko for pasienten?"
Sykepleien Forskning 2009 4(1):6-15
DOI: 10.4220/sykepleienf.2009.0016

Tema: Administrasjon av legemidler, Legemiddelhåndtering, Legemidler i sykehjem og hjemmetjenester

Emner: Legemiddelhåndtering, Pasientsikkerhet, Sykehjem, Eldre

Dokumenttype: Artikler

Utgiver: Sykepleien

Språk: Norsk