Forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m.

Lenke: Forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m.

Korttittel: Psykisk helsevernforskriften

Description:

FOR 2006-12-15 nr 1424.

Først publisert: 28.01.2008

Sist faglig oppdatert: 25.07.2016

Tema: Lover og regler, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Psykisk helse

Dokumenttype: Forskrifter, Lover og regler

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Lovdata

Språk: Norsk