Lover og regler

Her finner du lover og regler som er relevante for helsetjenesten. Du kommer til lovtekster, forskrifter og rundskriv m.m. ved å klikke i listen.

Ansvarlig for denne siden

Runar Eggen
Nettredaktør, seniorrådgiver Helsebiblioteket.no
Ta kontakt