Alkoholloven med kommentarer

Sist faglig oppdatert: 12. mars 2024

Alminnelige bestemmelser

Innførsel og utførsel

Salg av alkoholholdige drikker

Kommunale skjenkebevillinger

Statlige skjenkebevillinger

Tilvirkning

Gebyrer, avgifter og anvendelse av AS Vinmonopolets overskudd

Spesielle påbud og forbud

Reklameforbud

Straff

Lovens ikrafttredelse