Alternativ behandling: Frivillig registerordning – Kriterier for godkjenning av organisasjoner og registrering av utøvere

Sist faglig oppdatert: 01. juni 2006