Alkoholforskriften med kommentarer

Definisjoner

Salg og skjenking

Særlig om salg

Særlig om skjenking

Kunnskapsprøve

Bevillingsgebyr

Opplysninger til statistiske formål

Internkontroll

Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger

Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger

Overdragelse av virksomhet

Panthavers salg av alkoholholdig drikk

Register med opplysninger om innehavere av salgs- og skjenkebevillinger

Forbud mot reklame for alkoholholdig drikk

Innførsel

Aldersgrenser ved innførsel, salg og kjøp av vinråstoff mv.

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser