Forskrift om medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet

Lenke: Forskrift om medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet

Korttittel: Forskrift om laboratorie-/røntgenvirksomhet

Først publisert: 15.05.2012

Sist faglig oppdatert: 24.02.2016

Tema: Lover og regler, Laboratoriemedisin

Emner: Helsetjeneste

Dokumenttype: Forskrifter, Lover og regler

Utgiver: Lovdata

Språk: Norsk