Forskrift om miljørettet helsevern

Lenke: Forskrift om miljørettet helsevern

Description:

FOR 2003-04-25 nr 486.

Først publisert: 20.12.2007

Sist faglig oppdatert: 24.02.2016

Tema: Lover og regler, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Beredskap, Bygninger, utstyr og anskaffelser, Smittevern, Miljø, Kommunehelsetjeneste

Dokumenttype: Forskrifter, Lover og regler

Utgiver: Lovdata

Språk: Norsk