Forskrift om overvåkning av og kontroll med forekomsten av salmonella hos levende storfe og svin

Lenke: Forskrift om overvåkning av og kontroll med forekomsten av salmonella hos levende storfe og svin

Korttittel: Forskrift om salmonella hos levende dyr

Først publisert: 28.01.2008

Sist faglig oppdatert: 24.02.2016

Tema: Lover og regler, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Mat

Dokumenttype: Forskrifter, Lover og regler

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet, Lovdata

Språk: Norsk