Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter

Lenke: Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter

Korttittel: Forskrift om trygderefusjon for leger

Description:

FOR 1998-06-18 nr 590.

Først publisert: 25.01.2008

Sist faglig oppdatert: 24.02.2016

Tema: Lover og regler, Samfunnsmedisin og folkehelse

Dokumenttype: Forskrifter, Lover og regler

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Lovdata

Språk: Norsk