Forskrift om skadedyrbekjempelse

Lenke: Forskrift om skadedyrbekjempelse

Description:

FOR 2000-21 nr 1406.

Først publisert: 28.01.2008

Sist faglig oppdatert: 24.02.2016

Tema: Lover og regler, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Bygninger, utstyr og anskaffelser

Dokumenttype: Forskrifter, Lover og regler

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Lovdata

Språk: Norsk