Forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon

Lenke: Forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon

Korttittel: Forskrift om veiledet tjeneste for allmennleger

Description:

FOR 2005-12-19 nr 1653.

Først publisert: 28.01.2008

Sist faglig oppdatert: 24.02.2016

Tema: Lover og regler, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Helsepersonell

Dokumenttype: Forskrifter, Lover og regler

Utgiver: Lovdata

Språk: Norsk