Forskrift til lov om sosiale tjenester

Lenke: Forskrift til lov om sosiale tjenester

Korttittel: Forskrift til sosialtjenesteloven

Description:

FOR-1992-12-04-915.

Først publisert: 28.01.2008

Sist faglig oppdatert: 24.02.2016

Tema: Lover og regler, Arbeidsinkludering, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Trygd og sosiale tjenester

Dokumenttype: Forskrifter, Lover og regler

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Lovdata

Språk: Norsk