Forskrift til lov om straffegjennomføring

Lenke: Forskrift til lov om straffegjennomføring

Description:

FOR 2002-02-22 nr 183.

Først publisert: 24.01.2008

Sist faglig oppdatert: 24.02.2016

Tema: Lover og regler, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Kriminalomsorg, Helsefremmende og forebyggende tiltak

Dokumenttype: Forskrifter, Lover og regler

Utgiver: Lovdata

Språk: Norsk