Helsereformer i Store Norske Leksikon

Lenke: Helsereformer i Store Norske Leksikon

Description:

Det norske helsevesenet har i de siste tretti årene gjennomgått store reformer. Blant de viktigste er kommunehelsetjenesten, fastlegeordningen, fritt sykehusvalg og helseforetaksreformen.Samhandlingsreformen er også omtalt her.

Først publisert: 11.08.2020

Sist faglig oppdatert: 11.08.2020

Tema: Lover og regler, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Lover og regler, Kommunehelsetjeneste, Organisering

Dokumenttype: Lover og regler, Lovkommentarer

Språk: Norsk