Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lenke: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Korttittel: Helse- og omsorgstjenesteloven

Description:

Lovtekst. Inneholder lenker til endringer og sentrale forskrifter . Rundskriv hos Helse- og omsorgsdepartementet . Rundskriv hos hele regjeringen.no .

Tema: Lover og regler, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Beredskap

Dokumenttype: Lover, Lover og regler

Utgiver: Lovdata

Språk: Norsk