Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Lenke: Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Original tittel: Pasientrettighetsloven

Description:

Lovtekst. Inneholder lenker til endringer og sentrale forskrifter. En rekke andre rettskilder finnes. Det kan være lurt å se på Opplæringsprogram fra Helsedirektoratet for å få en innføring. Alle rundskriv, retningslinjer, brev o.l hos Helsedirektoratet er samlet ett sted. Helsetilsynet har en egen side for Pasient- og brukerrettigheter. Pasientombudet har til oppgave å ivareta pasientenes rettigheter. På pasientportalen Helsenorge.no er det informasjon beregnet på pasienter om Rettigheter. Pasient- og brukerrettighetsloven utgjør sammen med Helse- og omsorgstjenesteloven og Spesialisthelsetjenesteloven en vesentlig del av Samhandlingsreformen. Regjeringen.no har en oversikt over hva Samhandlingsreformen består av.

Tema: Lover og regler, Alderspsykiatri

Emner: Pasientrettigheter

Dokumenttype: Lover, Lover og regler

Utgiver: Lovdata

Språk: Norsk