Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)

Lenke: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)

Korttittel: Forurensningsloven

Description:

Lovtekst. Inneholder lenker til endringer og sentrale forskrifterRundskriv hos Miljøverndepartementet . Rundskriv hos hele regjeringen.no .

Først publisert: 13.02.2008

Sist faglig oppdatert: 24.02.2016

Tema: Lover og regler, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Miljø

Dokumenttype: Lover og regler

Utgiver: Lovdata

Språk: Norsk