Regelverk for helsevesenet

Lenke: Regelverk for helsevesenet

Description:

Inneholder krav som retter seg mot sosial- og helsetjenestene i form av lover, forskrifter og rundskriv, foruten en oversikt over rettskilder, internasjonale forpliktelser og forarbeider til sosial- og helselovgivningen.

Først publisert: 14.09.2007

Sist faglig oppdatert: 24.02.2016

Tema: Lover og regler

Emner: Helsetjeneste, Regelsamlinger

Dokumenttype: Lover og regler, Regelsamlinger

Utgiver: Statens helsetilsyn

Språk: Norsk