Luftveissykdommer i BMJ Best Practice

Lenke: Luftveissykdommer i BMJ Best Practice

Original tittel: Respiratory disorders

Description:

Behandlingsanbefalinger for en rekke sykdommer knyttet til øvre- og nedre luftveier.

Tema: Luftveier

Emner: Nedre luftveisinfeksjoner, Øvre luftveisinfeksjoner, Astma, Luftveier, Allergi

Dokumenttype: Oppslagsverk

Utgiver: BMJ

Språk: English