Luftveier

Her finner helsepersonell informasjon om diagnostikk og behandling av sykdommer som fører til plager i øvre og nedre luftveier, som astma, kols, allergi, bronkitt og mye annet.

Ansvarlig for denne siden

Anne Hilde Røsvik
Cand. scient fysiologi

Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet
Helsebiblioteket.no
Ta kontakt