Luftveier

Her finner helsepersonell informasjon om diagnostikk og behandling av sykdommer som fører til plager i øvre og nedre luftveier, som astma, kols, allergi, bronkitt og mye annet.

Kontaktinformasjon brukerstøtte

Epost: redaksjonen@helsebiblioteket.no
Telefon: 400 30 100
www.helsebiblioteket.no | www.fhi.no