Verdensdagen for astma 2. mai 2023

Pollensesongen er i gang. Hos barn opptrer astma og allergi ofte samtidig. Norske studier viser at det kan være mellom 18-20% som har hatt astma og at rundt 5% av befolkningen har brukt astmamedisin, kan vi lese på FHI. Helsebiblioteket har gode kilder til behandling av astma.

Verdensdagen for astma 2. mai 2023
Pollenspredning Rogaland 28. april. Kilde: naaf.no (Pollenvarsel)
Publisert 28. april 2023 | Sist oppdatert 28. april 2023

Forfattere: PhD immunologi Severin Zinöcker og fysiolog Anne Hilde Røsvik

I Rogaland og Agder fylkene er spredning av bjørkepollen i full gang. På Østlandet har bjørksesongen så vidt startet. Allergener kan forverre astmatilstanden hos folk, men god behandling finnes.

I forbindelse med Verdens astmadag den 2. mai ønsker vi å fremme noen kilder til diagnostikk og behandling som Helsebiblioteket lenker til og kjøper inn til helsepersonell i Norge. 

Generelle kilder

Astma hos barn

Voksne med astma

Pasientinformasjon