KOLS – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Lenke: KOLS – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Description:

Pasientinformasjon om kronsk obstruktiv lungesykdom. 

Intro:

Kols er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer som fører til hindret luftstrøm gjennom luftveiene. Det er en alvorlig lungesykdom med varig nedsatt lungefunksjon.

Tema: Luftveier

Emner: Luftveier, Miljø, Tobakk, KOLS

Dokumenttype: Pasientinformasjon

Språk: Norsk