KOLS - Norges astma og allergiforbund

Lenke: KOLS - Norges astma og allergiforbund

Intro:

"Kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) er en sykdom som kjennetegnes ved at lungefunksjonen er varig nedsatt fordi luftveiene er blitt trange. Dette medfører at det er tungt å puste. Kols blir ofte brukt som en fellesbetegnelse på kronisk obstruktiv bronkitt og emfysem."

Tekst:

På siden til Astma og allergiforbundet kan du lese mer om: 

Fakta om kols

Medisinsk behandling av kols

Røykeslutt og kols

Trening og kols

Kols og yrkessykdom

Filmer om kols

Spirometri

Tema: Luftveier

Emner: Nedre luftveisinfeksjoner, Luftveier, Miljø, KOLS

Dokumenttype: Pasientinformasjon

Utgiver: Astma- og allergiforbundet

Språk: Norsk