Legevaktindeks

Lenke: Legevaktindeks

Description:

Legevaktindeks er en videreutvikling av beslutningsstøtteverktøyet Telefonråd, og er laget spesielt for håndtering av pasienthenvendelser ved legevakter og allmennlegekontor. Verktøyet er tett integrert med Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN) og NIMN finnes også som eget oppslagsverk i Legevaktindeks.

Tema: Oppslagsverk, Akuttmedisin, Legevakt og beredskap

Emner: Legevakt, Oppslagsverk

Dokumenttype: Oppslagsverk

Utgiver: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS), Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Språk: Norsk