Omsorgsbiblioteket

Intern lenke: Omsorgsbiblioteket

Description:

Omsorgsbiblioteket er et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid for kommunale helse- og omsorgstjenester blir samlet og oppsummert. Det utvikles av Senter for Omsorgsforskning og publiseres delvis på Helsebibliotekets nettsted, delvis i fulltekstarkivet Brage som driftes av BIBSYS.

Tema: Oppsummert forskning

Emner: Habilitering, Rehabilitering, Eldre

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Senter for omsorgsforskning

Språk: Norsk