Omsorgsbiblioteket er et nasjonalt elektronisk bibliotek som samler, oppsummerer og tilgjengeliggjør forskning, utviklingsarbeid og andre kunnskapsbidrag om helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Biblioteket driftes av Senter for omsorgsforskning.

Ansvarlige for denne siden

Ansvarlig redaktør:
Professor Terje Emil Fredwall  ved Universitetet i Agder/Senter for omsorgsforskning.
E-post: terje.e.fredwall@uia.no.

Administrativ leder: 
Sissel Rødland Dalen ved NTNU/Senter for omsorgsforskning.
E-post: sissel.r.dalen@ntnu.no

Nettredaktør: 
Morten Sangvik ved NTNU/Senter for omsorgsforskning.
E-post: morten.sangvik@ntnu.no