Korte forskningsomtaler

Hender det at du trenger kortvarianten av forskningen? Det får du i Omsorgsbibliotekets samling med korte forskningsomtaler. Her er kunnskapen oppsummert på noen få sider. 

KI-generert illustrasjonsbilde fra Copilot.jpeg
KI-generert illustrasjonsbilde fra Copilot

 

Publisert 12. mars 2024 | Sist oppdatert 09. april 2024

Forskningsomtalene som er publisert på denne siden, er enten originalskrevet for Omsorgsbiblioteket eller laget av Folkehelseinstituttet og Høgskolen på Vestlandet i samarbeid med Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest.

2024

Anbefalinger for sykepleie til personer med frontotemporal demens i primærhelsetjenesten

2023

Bedres kommunikasjon for mennesker med alvorlig traumatisk hjerneskade hvis kommunikasjonspartner får opplæring?

Boligformer for eldre

Digital oppfølging av pasienter med kroniske sår

Elementer i skolerettede tiltak utenfor skolen for å hindre frafall og underprestasjon

Gangtrening på tredemølle med oppheng versus vanlig gangtrening for pasienter med ryggmargsskade

Helse- og omsorgstjenester til skeive eldre

Housing First for bedre helse og livskvalitet hos voksne bostedsløse

Hva er helseeffektene av langvakter på natt og dag?

Hva er sammenhengen mellom langvakter for sykepleiere og uønskede hendelser for pasientene?

Hva kan forutsi om pasienter gjennomfører egentrening?

Intensive familieverntiltak i hjemmet

Kommunikasjonstrening for voksne med alvorlig utviklingshemming

Kommunikasjonstrening for å bedre livskvalitet for personer med demens

Mobil teknologi for personer med utviklingshemming

Musikkterapi for personer med utfordringer med språk og kommunikasjon etter hjerneslag

Opplæring kan fremme sunn seksuell helse hos utviklingshemmede

Støttende teknologi på arbeidsplassen for personer med utviklingshemming

Teknologisk støtte for å handle dagligvarer for elever og studenter med utviklingshemming

Tilskudd av D-vitamin for forebygging av fall blant eldre

Tiltak for å rekruttere og beholde helsepersonell

2022

Fellestrekk for virksomme tiltak mot ensomhet blant eldre

Tavle- og klyngemøter i helsetjenesten

Tiltak for å forebygge ensomhet blant eldre