Informasjon til forfattere

Omsorgsbiblioteket er et nasjonalt elektronisk bibliotek som samler, oppsummerer og tilgjengeliggjør forskning, utviklingsarbeid og andre kunnskapsbidrag om helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Biblioteket har fått sitt mandat av Helse- og omsorgsdepartementet og driftes av Senter for omsorgsforskning (SOF).

Informasjon til forfattere
Foto: Shutterstock
Publisert 06. mars 2024 | Sist oppdatert 06. mars 2024

Det er ledelsen ved et av de fem regionale sentrene i SOF som foreslår tema og beslutter hvem som skal lede arbeidet med en kunnskapsoppsummering.

På disse sidene finner du informasjon om våre retningslinjer og prosedyrer for utarbeidelse av kunnskapsoppsummeringer og innsending av manuskript.

Sentrale dokumenter:

Forfatterveiledning for oppsummeringer av kunnskap i Omsorgsbiblioteket

Word-mal for oppsummeringer i Omsorgsbiblioteket

Flytskjema for bruk i oppsummeringene