Bekymringsmelding barnevern

Lenke: Bekymringsmelding barnevern

Original tittel: Melde fra til barnevernet - privatperson

Description:

Blankett for bekymringsmelding til barnevernet.

Tema: Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse, DPS

Emner: Barn og unge, Traumer, stress og overgrep, Barnevern

Dokumenttype: Skjemaer

Utgiver: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Språk: Norsk