Søknad om godkjenningsfritak

Lenke: Søknad om godkjenningsfritak

Description:

Resept/rekvisisjon for legemiddel uten markedsføringstillatelse som bare kan utleveres etter spesiell tillatelse fra Statens legemiddelverk.(Blanketten erstatter "Resept/rekvisisjon på farmasøytisk spesialpreparat").

Først publisert: 14.09.2007

Sist faglig oppdatert: 03.08.2021

Tema: Psykisk helse, DPS

Emner: DPS, Legemidler

Dokumenttype: Skjemaer

Utgiver: Statens legemiddelverk

Språk: Norsk