Kurs og konferanser fra Regionalt senter for dobbeltdiagnosen rus og psykiatri

Lenke: Kurs og konferanser fra Regionalt senter for dobbeltdiagnosen rus og psykiatri

Description:

Kompetansesenter dobbeltdiagnose rus og psykiatri, Sykehuset Innlandet HF Divisjon psykisk helsevern.

Først publisert: 14.09.2007

Sist faglig oppdatert: 15.01.2017

Tema: Psykisk helse

Emner: Kurs

Dokumenttype: Kurs

Utgiver: Sykehuset Innlandet, Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Språk: Norsk