Seminarer og arrangementer i regi av NKVTS

Lenke: Seminarer og arrangementer i regi av NKVTS

Description:

Konferanser og kurs innen fagområdet vold og traumatisk stress.

Tema: Psykisk helse

Emner: Kurs

Dokumenttype: Kurs

Utgiver: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Språk: Norsk