Psykiatrisk legevakthåndbok

Intern lenke: psyk.legevakt-handbok-ekstern-2020

Først publisert: 08.05.2018

Sist faglig oppdatert: 18.05.2021

Tema: Psykisk helse, Depresjon og mani, Rus og avhengighet, Oppslagsverk, Schizofreni og psykose, Selvmord og selvskade, Akuttpsykiatri

Emner: Psykisk helse, Depresjon, Akuttpsykiatri, Rus og avhengighet

Dokumenttype: Retningslinjer, Oppslagsverk, Prosedyrer

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk