Psykologiske behandlinger versus standard behandling av tvangslidelse (OCD)

Lenke: Psykologiske behandlinger versus standard behandling av tvangslidelse (OCD)

Original tittel: Psychological treatments versus treatment as usual for obsessive compulsive disorder (OCD)

Først publisert: 18.04.2007

Tema: Psykisk helse, Psykoterapi, Angst

Emner: Psykoterapi, Tvangslidelse

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English