Psykososiale tiltak ved allmennleger

Lenke: Psykososiale tiltak ved allmennleger

Original tittel: Psychosocial interventions by general practitioners

Først publisert: 18.07.2007

Tema: Psykisk helsearbeid

Emner: Psykososiale tiltak

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English