Alternativer til sykehusinnleggelse for barn og ungdom med psykiske lidelser

Lenke: Alternativer til sykehusinnleggelse for barn og ungdom med psykiske lidelser

Original tittel: Alternatives to inpatient mental health care for children and young people

Først publisert: 15.04.2009

Sist faglig oppdatert: 15.04.2009

Tema: Barn og unges psykiske helse, Psykisk helsearbeid

Emner: Barn og unge, Psykososiale tiltak, Organisering

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English